Eczane Destek Personeli Eğitimi Hakkında ..

Eczane Destek Personeli Eğitimi Hakkında ..

ECZANE TEKNİSYENLERİ KONFEDERASYONU

Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu, Türkiye geneli 77 il derneği bulunmaktadır.Bu dernekler 7 bölge federasyonuna bağlı çatı meslek örğütü olarak konfederasyonumuz yaklaşık 50.000 eczane teknisyenini temsil etmektedir.Hali hazırda sertifikası olmayan 30.000 civarında teknisyen mevcut.Konfederasyon olarak Eczası ve çalışan açısından toplumsal bir soruna çözüm oluşturacağız. Bundan sonra üniversite-meslek grupları ilişkisinin geliştirilmesinde teşvik edici bir rol üstleneceğiz.
Saygılarımla Aydın Dağ (Konfederasyon Başkanı)
*Eğitim ile ilgili tüm sorularınız için aşağıda bilgileri bulunan bölge temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.


 • * Aydın DAĞ 0532 357-41-37
  (Konfederasyon Başkanı)
 • * Adnan ULUSOY 0532 343-67-04
  (Başkan Yardımcısı, Güneydoğu Federasyon yöneticisi Mardin Dernek Başkanı)
 • * Süleyman KAYABAŞI 0532 546-13-79
  (Genel Sekreter, Akdeniz Federasyon Başkanı ve Hatay Dernek Başkanı)
 • * Osman GÜNEŞ 0541 902-34-02
  (Konfederasyon Saymanı, Trakya Federasyon Başkanı, Tüm Eczane Teknisyen ve Teknikerleri Dernek Başkanı (İstanbul))
 • * Faruk DOĞAN 0507 043-00-30
  (Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi, Adıyaman Dernek Başkanı)
 • * Hasan Basri OĞULTANIŞ 0542 740-12-87
  (Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi, Siverek Dernek Başkanı)
 • * Metin BALAMUR 0538 295-06-07
  (Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi,)

İstek ve Önerileriniz İçin
info@eczanedestekpersoneliegitim.com
sağlık-bilimleri-üniversitesi

PROJE HAKKINDA

Projenin Adı

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

 

ECZANE DESTEK PERSONELİ EĞİTİMİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Projemizin uygulama alanı Türkiye olup, Tüm illeri kapsayacaktır. Uzun yıllar eczane destek personeli olarak görev yapmasına rağmen eczanesi kapananlar, çeşitli nedenlerle iş değiştirmek zorunda kalanlar, askerlik görevini ifa edenler, doğum nedeniyle çalışmayanlar, sağlık mazereti gibi zorunlu nedenlerden dolayı ilgili hüküm kapsamında eğitim ve sertifikayı alamamış olan eczane çalışanları söz konusu düzenleme ile mağdur olmuşlardır. Keza uzun yıllar eczanede çalışıp yetişmiş eleman olan bu kişiler eczane destek personeli olarak çalışamayacaktır. Bu durum aynı zamanda eczacıların da mağdur olmasına neden olmuştur. Eczanelerin sağlık hizmeti sunulan yerler olduğu dikkate alındığında, eczanelerde eğitim almış nitelikli personel çalışması halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir durumdur. Daha önce eczane personeline tanınan bu hakkın halk sağlığı, eczacı ve eczane destek personeli açısından bir mağduriyet yaratmaması için proje kapsamında son on (10) yıl içerisinde eczanede en az bir (1) yıl çalıştığını belgeleyebilen tüm personelleri kapsamaktadır.

Projenin Amacı

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

 

ECZANE DESTEK PERSONELİ EĞİTİMİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Türkiye geneli ecza destek personeli eğitimi sertifikasını alamayan çalışanlara yetkilendirme eğitimi ve sınavının konusunda uzman akademisyenlerin olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi.

 

Projenin Hedefleri


 • 1. Teması sağlık olan bir devlet üniversitesinde, konunun yetkin akademisyenleri tarafından eğitilmesi

 • 2. Eczane destek personelinin desteklenmesi,

 • 3. Mağduriyetlerin giderilmesinin sağlanması,

 • 4. Oluşacak işsizlik ihtimalini ortadan kaldırmak,

 • 5. Üniversite- meslek grupları ilişkisinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

 

Projenin Gerekçesi

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

 

ECZANE DESTEK PERSONELİ EĞİTİMİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Projemiz proje programının aşağıdaki hedefleri ve öncelikleri ile ilgili olarak yazılmıştır. 26 Nisan 2011 Tarihli 27916 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 6225 Kabul Tarihi 6/4/2011; MADDE 9 − 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Eczane teknikeri; meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir. Diploması veya mesleki belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.Yetki ve çalışma koşulları belirlenmiş olan Eczane Teknikeri mesleğini hali hazırda icra eden ancak Kanun yayımlanma tarihi ile askerlik, hamilelik, sigortasının gün eksikliği, eczacısının gönderememesi ve tarih aralıkları gibi sebeplerden bu sertifikayı alamayanlar mevcuttur. Türkiye genelinde yaklaşık 30,000-35,000 civarında çalışanın olduğu öngörülmektedir. Meslek Birlik ve Derneklerine gelen başvurularda; İl Sağlık Müdürlükleri ve diğer Yetkili Denetleyicilerin denetimlerinde sorun yaşadıklarını belirtmektedirler. Çalışanların kendileri ve ailelerine etkileyecek, işsizlik yaratacak bu durum toplumsal bir sorun olarak çözüm beklemektedir. Eczasının yetişmiş işgücünü kaybetmesi durumunda hizmet mağduriyeti oluşturacaktır. Bu konunun çözüme kavurtularak mağduriyetlerin giderilmesini için ; 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7nci maddesinde yer alan “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir. Düzenlemesi kapsamında;
‘‘Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.’’ Olan çalışma yetkisi alamamış 2012 yılı öncesi 18,000, 2012 yılı sonrasında da bir o kadar mağdur vardır.

Daha Az

PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİNDEKİ YETKİLİ KURULLAR


Proje Koordinatörü


 • SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAMİDİYE ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF.DR. MAHFUZ ELMASTAŞ

Proje Yürütücüleri


 • SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ

MUSTAFA DUMAN


 • SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ

ERDAL POLAT

Denetim Kurulu


 • Üniversite Yönetimince Görevlendirilen Kişiler


 • Konfoderasyon Adına Görevlendirilen Yetkili Kişi


 • Konfederasyon Adına Yetkilendirilmiş Mahals Sağlık Turizmi Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi

Son Haberler